APOTEKARSKA USTANOVA “APOLO”

Ova Politika privatnosti je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, u daljem tekstu “Zakon”) kao i sa GDPR-om (Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti) tako da pored državljana Republike Srbije, kupci i posetioci iz Evropske Unije su takođe zaštićeni onako kako propisuje zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način APOTEKARSKA USTANOVA “APOLO”, matični broj: 08877483, PIB : 105 124866 sa sedištem u Jugoslovenske Narodne Armije 58A Mol, (u daljem tekstu: “APOLO”) obezbeđuje zaštitu podataka ličnosti:

– Kupaca preko APOLO web prodavnice

– Posetilaca i korisnicima web sajta u vlasništvu APOLO

– Ostalih lica do čijih podataka APOLO dolazi preko svoje Facebook strane i Instagram naloga

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Pojedini izrazi shodno Zakonu u ovoj Politici imaju sledeće značenje:

 • „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: „obrada“);
 • „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;
 • „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;
 • „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti, naša kompanija se vodi sledećim Zakonskim načelima:

 • Zakonitost, Poštenje i Transparentnost – Podaci o ličnosti se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose.
 • Ograničenje u odnosu na svrhu obrade – Podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.
 • Minimizacija podataka – Podaci o ličnosti su esencijalni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.
 • Tačnost – Podaci o ličnosti su tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.
 • Ograničenje čuvanja – Podaci o ličnosti se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.
 • Integritet i poverljivost – Podaci o ličnosti se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

– U ime APOLO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima, korisnicima i posetiocima, kao i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima, a sve to u cilju pružanja kvalitetne usluge.

– Dajemo kupcima i korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. 

– Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni apotekarske ustanove APOLO-a  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Pored naših zaposlenih, u nekim slučajevima će postojati potreba za tim da APOLO dostavlja Vaše lične podatke drugom licu ili organizaciji koju angažuje radi isporuke robe na Vašu adresu, distribucije reklamnog materijala na Vašu mail adresu i slično. Isti pružaoci usluga, kao obrađivači, imaju obavezu da Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa našim uputstvima i ovom Politikom. 

– Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

– Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

RUKOVALAC PODATAKA

APOLO je „rukovalac podataka“, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se Vaši lični podaci obrađuju.

Za slučaj da želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili ovom Politikom, navodimo Vam naše kontakt podatke:

Poslovno ime: Apotekarska ustanova “APOLO”

Adresa za prijem pošte: 24430 Ada, ul. Lenjinova br.5

MB: 08877483

PIB: 105124866

Broj telefona: 063-86-59-014

e-mail: info@apoloapoteka.rs

VAŠA PRAVA prilikom korišćenja naše web prodavnice:

 1. Pravo da povučete saglasnost o obradi Vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu Apoteka-Apolo.
 2. Pravo na pristup Vašim podacima koje poseduje i obrađuje  Apoteka-Apolo.
 3. Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe.
 4. Pravo da zahtevate da se Vaši podaci koje poseduje i obrađuje  Apoteka-Apolo budu obrisani.
 5. Pravo da uložite prigovor ili reklamaciju na način na koji čuvamo ili obrađujemo Vaše podatke.
 6. Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje Apoteka-Apolo.
 7. Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje Apoteka-Apolo budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 8. Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu  Apoteka-Apolo bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše e-adrese: info@apoloapoteka.rs i u najkraćem mogućem roku ćete dobiti odgovor Apolo tima.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookies). Cookies su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookies su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookies. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookies. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookies isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.

KAKO MOGU DA ISKLJUČIM KOLAČIĆE?

Internet pregledači vam omogućavaju da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima. U vašem internet pregledaču data podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ako želite bolje da razumete podešavanja. Ili, za dodatne informacije treba da iskoristite opciju „Pomoć” (Help) u svom internet pregledaču.

·         Podešavanje kolačića u Internet Explorer-u

·         Podešavanje kolačića u Firefox-u

·         Podešavanja kolačića u Chrome-u

·         Podešavanja kolačića u Safari-ju

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA – način i razlog

APOLO obrađuje podatke lica koja posete ili se registruju ili kupuju na web stranici apoteka-apolo.rs ili sa kojima APOLO stupi u kontakt preko društvenih mreža bilo putem nagradnih kvizova bilo putem anketa ili na neki drugi način.

Podaci koje dostavljate se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam iste podatke dostavili ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Količina prikupljenih podataka zavisi od informacija koje delite sa nama. Kako bismo mogli uspešno obraditi Vašu narudžbinu, treba da ispunite “obavezna polja” predviđena za osnovne informacije. Bez tih informacija ne možemo obraditi Vašu narudžbinu. U polja koja nisu označena kao obavezna, ne morate upisivati tražene informacije. Ipak, ako se odlučite da te informacije podelite sa nama, time ćete nam pomoći u poboljšanju naših usluga. 

Svrha prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših ličnih podataka je pre svega izvršavanje ugovornih obaveza, ali Vaše lične podatke ponekad koristimo i za unapređenje iskustva kupovine, za direktan marketing ili iz razloga bezbednosti. Da biste se upoznali sa navedenim svrhama, postupcima prilikom kojih prikupljamo Vaše podatke i ostalim informacijama, molimo Vas pogledajte navedeni prikaz:

DELATNOSTI OBRADE PODATAKA PRAVNI OSNOV KATEGORIJA PODATAKA SVRHA OBRADE PODATKE
PRILIKOM POSETE WEB STRANICE Interes naše kompanije za funkcionisanje websajta Domen i IP adresa -Obezbeđenje  funkcionisanja web stranice-Identifikovanja zlonamernih posetilaca web stranica-merenje posetilaca-analiza i unapređenje kvaliteta naših usluga
PRILIKOM POSETE WEB STRANICE Interes naše kompanije za funkcionisanje websajta Domen i IP adresa funkcionisanja web stranice -Identifikovanja zlonamernih posetilaca web stranica -merenje posetilaca -analiza i unapređenje kvaliteta naših usluga
Vrstu rowspan-a i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupilo našem sajtu
Vreme pristupa i dužinu posete
Podaci posećenih podstranica
PRILIKOM REGISTRACIJE NA WEB STRANICI I PRILIKOM KORIŠĆENJA WEB PRODAVNICE Pristanak e-mail adresa -registracija i evidentiranje korisnika websajta -obrada i realizacije porudžbina -fakturisanja isporuke i sprovođenje prodaje i dostave porudžbine -čuvanje potrošačkih lista -održavanje kontakta sa kupcima -analiza potrošačkih navika
istorijat kupovine
Ime i prezime/ Naziv kompanije
Adresa prebivališta
Broj telefona
Podaci o lojalnoj kartici
kupoprodajni ugovor, račun Podaci vaše kupovine (tip proizvoda, količina proizvoda , cena proizvoda, vreme naručivanja)
Podaci vezani za plaćenje ( plaćanje platnom karticom ili pouzećem)
adresa isporuke (ukoliko razlikuje od adresa prebivalište)
napomene u vezi isporukom
u slučaju plaćanja platnom karticom pohranjujemo samo podatke o izvršenoj transakciji primljene od strane banke
USLUGA NEWSLETTER-A I MARKETINŠKE KAMPANJE Pristanak e-mail adresa -Vaše informisanje o novim proizvodima i novim akcijama
REKLAMACIJA I PRIGOVOR Zakon o zaštiti potrošača e-mail adresa -Rešavanje i pružanje blagovremenih odgovora na primljene reklamacije/prigovore
Broj telefona
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Napomene
KONTAKTIRANJE SLUŽBE ZA PODRŠKU KUPCIMA Pristanak e-mail adresa -Isporuka robe
Broj telefona
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Podatke o porudžbini
LOYALTY PROGRAM Pristanak e-mail adresa -Ostvarivanja prava na popuste
Broj telefona
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Podatke o porudžbini
KONTAKTIRANJE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA Pristanak Naziv korisničkog naloga na društvenoj mreži Blagovremeno informisanje kupaca povodom pitanja primljenih putem “Facebook” stranice i “Instagram” naloga
Pol
Broj telefona
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Fotografija na društvenoj mreži
vremenska zona
postavke jezika

BRISANJE PODATAKA  I OPOZIV PRISTANKA OBRADA PODATAKA


Vaš pristanak za obradu podataka možete opozvati u bilo kada pisanjem molbe u slobodnoj formi na e-mail adresu info@apoloapoteka.rs. Mi ćemo u tom slučaju u roku od 5 radnih dana od dana prijema Vaše molbe odgovoriti na Vašu molbu. Imajte u vidu da opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti ne utiče na dopuštenost obrade, koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. 

Obaveštavamo Vas, da imate pravo da tražite brisanje i Vašeg korisničkog naloga, a mi ćemo u tom slučaju automatski brisati i sve Vaše druge podatke, koje ste dali prilikom korišćenja APOLO web shopa. Brisanje korisničkog naloga možete tražiti slanjem molbe u slobodnoj formi na e-mail adresu info@apoloapoteka.rs. Brisanje Vašeg korisničkog naloga možemo realizovati u roku od 5 radnih dana, od prijema Vaše molbe za brisanje korisničkog naloga.

ZAVRŠNE ODREDBE

APOLO zadržava pravo da menja i ažurira ovu Politiku privatnosti bez saglasnosti kupaca i korisnika Apolo web prodavnice.

Molimo poštovane kupce i korisnike da se, pre nego što započnu sa korišćenjem naše web prodavnice, informišu o novostima naše Politike privatnosti kako bi blagovremeno i tačno bili informisani o važećim pravilima Politike naše web prodavnice.

Suštinske modifikacije tiču se Vaših prava, obaveza i stanja koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka, a mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka u nove svrhe. 

Manje modifikacije su one koje se ne tiču Vaših prava i obaveza u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka. Ove modifikacije mogu da se odnose i na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija.

Ova politika privatnosti stupa na snagu dana   23.03.2023.  godine.