Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Informacije o pružaocu usluga

 1. Pružaoc usluge posluje pod nazivom: APOTEKARSKA USTANOVA “APOLO”
 2. Sedište pružaoca usluge je na adresi: Jugoslovenske Narodne Armije 58a, Mol (Ada)
 3. Delatnost: trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
 4. Šifra delatnosti pružaoca usluge: 4773
 5. Matični broj pružaoca usluge: 08877483
 6. Poreski identifikacioni broj/PIB/ pružaoca usluge: 105124866
 7. Web adresa pružaoca usluge: apoteka-apolo.rs
 8. Kontakt telefon pružaoca usluge: 063/86-59-014
 9. E-mail adresa pružaoca usluga: info@apoloapoteka.rs

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem prečice “korpa”. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome će obavestiti kupca putem e-mail-a ili telefonom, sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. 

Sistem za praćenje stanja se ažurira jednom svakog radnog dana i tada se dobija stanje u programu. APOLO APOTEKA nije odgovorna ukoliko dođe do izmena stanja artikala u toku dana. U slučaju da prilikom naručivanja proizvoda sistem ne pokaže korisniku da artikal nije dostupan, zaposleni u APOLO apoteci će putem e-maila ili telefonom obavestiti korisnika o nedostupnosti konkretnog artikla i poučiti ga o daljim koracima.

Plaćanje

Na sajtu https://apoteka-apolo.rs/ možete koristiti dva osnovna metoda plaćanja:

 • Plaćanje platnim i kreditnim karticama
 • Plaćanje pouzećem za proizvode koji se dostavljaju na kućnu adresu

Plaćanje platnim karticama omogućeno je uz procesuiranje Banca Intesa. Kupac prilikom poručivanja proizvoda plaća cenu proizvoda i fiksni trošak dostave sa svim pratećim uslugama (pakovanje i otpremanje) u iznosu od 299,00 dinara. Omogućeno je plaćanje svim debitnim i kreditnim VISA, Master Card, Maestro i American Express karticama. Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja ceo proces plaćanja. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Plaćanje platnim karticama možete obaviti bilo kada, u bilo koje doba dana ili noći, kao i vikendima i praznicima a vaučeri odnosno potvrda o plaćanju biće dostupni već nakon nekoliko minuta. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Kod plaćanja POUZEĆEM, prilikom preuzimanja proizvoda, novac se daje dostavljaču kurirske službe, a iznos je jednak zbiru vrednosti naručenih proizvoda i fiksnog troška dostave sa svim pratećim uslugama (pakovanje i otpremanje) u iznosu od 299,00 dinara. Ukoliko je vrednost narudžbe viši od 5.000,00 dinara prodavac snosi troškove dostave i ostale prateće troškove. Važno je da neko bude prisutan u domaćinstvu kada se očekuje pošiljka kako ista ne bi bila vraćena, jer u tom slučaju sve troškove ponovnog slanja snosi kupac

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Apoteke Apolo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Apoteke Apolo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korišćenje vebsajta 

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja našeg sajta isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima je strogo zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i pokušaj izvršenja bilo kakvih hakerskih napada u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta. 

Nedozvoljeno korišćenje iz prethodnog pasusa smatra se kršenjem pravila i podložno je krivičnoj prijavi.

Registracija korisničkog naloga

Kupac ima mogućnost da na APOLO web shop-u registruje svoj korisnički nalog. Za registraciju korisničkog naloga su potrebni podaci za narudžbinu i lozinka. Registracijom kupac otvara svoj korisnički nalog i stiče mogućnost da svoj nalog koristi u buduće za kupovinu proizvoda na APOLO web shopu bez ponovnog unošenja neophodnih podataka.  

Kupac, koji se registruje na internet stranici www.apoteka-apolo.rs mora imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka, koje je dao prilikom registracije.

Kupac, koji se registruje, mora pre registracije da se upozna i prihvati primenu odredbi Politike privatnosti, koju možete pročitati OVDE. Cilj upoznavanja sa Politikom privatnosti je da se kupac informiše o tome koji se njegovi lični podaci obrađuju, na koji način i u koje svrhe.

Kupac je dužan da čuva svoju lozinku i da je ne otkriva trećim licima, ukoliko ipak to učini, kupac snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem njegove lozinke od strane trećih lica.

Opšti uslovi

Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši potvrdu putem telefona ili e-maila. Prodavac se obavezuje da naručene artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Prodavac je izvršio isporuku u trenutku predaje pošiljke odgovarajućoj kurirskoj službi, te nakon predaje robe ne odgovara za oštećenja ambalaže i proizvoda prilikom transporta. U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca putem telefona ili e-maila. U slučaju da cena isporuke navedena na ovom sajtu nije u skladu sa aktuelnim cenama kurirske službe, prodavac je dužan da o tome obavesti kupca prilikom potvrđivanja narudžbe.

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket. Ukoliko na paketu postoje vidljiva oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmu. U tom slučaju molimo kupce da nas pozovu telefonom na broj 063/86-59-014 ili da nam pošalju e-mail sa svojim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) na adresu info@apoloapoteka.rs i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. O daljim postupcima ćemo kupca obavestiti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko je kupac primio pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj, da postoji oštećenje ili mana na proizvodu/ambalaži ili ukoliko podaci na računu nisu odgovarajući, molimo da nas kontaktira najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke. To može učiniti telefonskim pozivom na broj 063/86-59-014 ili slanjem e-maila sa svojim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) na adresu info@apoloapoteka.rs i opisom problema. U tom slučaju će APOTEKA APOLO stupiti u kontakt sa kupcem u najkraćem mogućem roku i obavestiti kupca o daljem postupanju.

Kupac ima pravo na reklamaciju u slučaju nesaobraznosti robe. Kupac takođe ima pravo da odustane od ugovora o prodaji na daljinu u roku od 14 dana od dana prijema isporuke. U oba slučaja, kupac je dužan da popuni obrazac za reklamaciju/odustanak od ugovora.

Postupak reklamacije pokreće podnošenjem popunjenog zahteva za reklamaciju na adresu apoteke apolo ili putem e-mail-a: info@apoloapoteka.rs. Obrazac Zahteva za reklamaciju može se preuzeti OVDE. Potrebno je da u obrazac Zahteva za reklamaciju kupac navede sledeće podatke:

 • svoje ime i prezime,
 • adresu stanovanja,
 • broj telefona ili e-mail adresu,
 • broj računa,
 • šifru artikla
 • cenu proizvoda,
 • opis razloga za reklamaciju,
 • zahtev kupca u pogledu rešavanja zahteva za reklamaciju,
 • datum kada je kupac robu primio,
 • svojeručni potpis kupca.

Svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju kupac potvrđuje da su podaci navedeni u zahtevu tačni, kao i da je saglasan da prodavac može potvrdu o prijemu zahteva za reklamaciju i svoj odgovor na izjavljenu reklamaciju dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu kupca koju je on naveo u podnetom zahtevu za reklamaciju. 

Reklamirani proizvod zajedno sa odštampanim i popunjenim zahtevom za reklamaciju, računom i fiskalnim isečkom, kupac dostavlja prodavcu na adresu Apotekarska ustanova APOLO – ul. Lenjinova 5,  Ada 24430. Kao datum podnošenja reklamacije uzima se datum kada je prodavac primio pošiljku na prethodno navedenoj adresi. Nakon prijema navedene uredne reklamacije, prodavac će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u zahtevu za reklamaciju, dostaviti kupcu potvrdu o prijemu zahteva za reklamaciju.

Prodavac je u obavezi da odgovori na reklamaciju najkasnije u roku od 8 dana od podnošenja reklamacije. Prodavac će o načinu rešavanja reklamacije obavesiti kupca pisanim putem, na adresu stanovanja kupca koju je on označio u zahtevu za reklamaciju ili elektronskim putem na e-mail adresu koju je kupac naveo u zahtevu za reklamaciju. U slučaju da prodavac ustanovi da postoji nesaobraznost uvažiće reklamaciju i kupca će elektronskim putem, na e-mail adresu koju je kupac naveo u zahtevu za reklamaciju, obavestiti o usvajanju reklamacije.

Prodavac je dužan da, u slučaju usvajanja reklamacije, postupi po zahtevu kupca kako je on naveo u zahtevu za reklamaciju u roku koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko se kupac opredelio za zamenu proizvoda za isti ili sličan proizvod, prodavac će kupcu dostaviti nov proizvod na isti način na koji mu je dostavio i prvobitno reklamiranu robu. Ukoliko se kupac opredelio za raskid ugovora, prodavac će kupcu vratiti pun iznos plaćene kupoprodajne cene.

U slučaju da prodavac ustanovi da je reklamacija neosnovana, dužan je da kupcu dostavi obaveštenje u pisanoj formi i to preporučenom pošiljkom, o tome da je postupak reklamacije okončan i da reklamacija nije uvažena uz navođenje razloga zbog kojeg/kojih reklamacija nije uvažena. Takođe, uz pisano obaveštenje o neprihvatanju reklamacije, prodavac će kupcu dostaviti reklamiranu robu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, elimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Apoteka Apolo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, bez navođenja razloga za odustanak i bez snošenja drugih troškova, izuzev troškova poštarine za povrat pošiljke. U slučaju odustanka od ugovora, kupac je dužan da o tome obavesti prodavca telefonskim pozivom na broj 063/86-59-014 ili slanjem e-maila na adresu info@apoloapoteka.rs. Nakon prijema izjave od strane kupca o odustanku od ugovora uz vraćenu robu i izdat račun/fiskalni isečak, prodavac će kupcu u najkraćem mogućem roku izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Obrazac izjave o odustanku možete preuzeti OVDE.

Potrebno je da kupac dostavljenu izjavu o odustanku od ugovora odštampa, popuni, potpiše i dostavi prodavcu na adresu Apotekarska ustanova APOLO – ul. Lenjinova br. 5, 24430 Ada, zajedno sa robom. Paket koji sadrži vraćeni proizvod, potrebno je čvrsto upakovati i oblepiti samolepljivom trakom. Proizvod koji se usled odustanka od ugovora vraća mora biti nekorišćen, neoštećen i upakovan.

U slučaju da je kupac, koji je odustao od ugovora, prodavcu uplatio punu kupoprodajnu cenu, prodavac je dužan da kupcu vrati uplaćeni novac u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Garancija kvaliteta

Online apoteka “Apolo” garantuje za kvalitet svojih artikala. Svi artikli su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosimo mi. Potrebno je da proizvod vratite sa računom i garantnim listom – ukoliko je garantni list izdat. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnosti prodavca i kupca su da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. Ova garancija kvaliteta se odnosi na tehničku robu uz koju prodavac dostavlja i garantni list izdat od strane davaoca garancije. Prodavac se obavezuje da uz račun proizvoda koji čini tehnička roba dostavi i garantni list – ukoliko je on izdat od strane davaoca garancije.

Preporuka

Pre kupovine preparata je poželjno da se konsultujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni: da li vam je proizvod uopšte potreban, kako deluje, koji je način primene (oralno ili spolja), kako se dozira, da li postoji vremensko ograničenje primene, sme li se koristiti sa lekovima i preparatima koje već koristite, da li se sme primenjivati kod dece, dojilja i trudnica. Nakon kupovine bilo kog proizvoda sa ovog sajta, preporučujemo da uvek dobro pročitate uputstvo proizvođača i da se prilikom primene ili upotrebe rukovodite istim.

Tačnost informacija

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Podatke preuzimamo od proizvođača ili uvoznika, kopiramo i memorišemo ih, samim tim ne prihvatamo odgovornost za tačnost istih na ovom sajtu. Informacije na ovom sajtu nisu i ne mogu biti zamena za mišljenje i savet lekara ili farmaceuta. Apoteka-Apolo zadržava pravo na mogućnost grešaka i izmene cena.

Odgovornost

Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za narudžbe koje su primljene od osoba mlađih od 18 godina, niti u slučaju ako se naručeni proizvod isporuči osobi mlađoj od 18 godina.

Saveti farmaceuta

Apoteka-Apolo, kao i saradnici koji pružaju usluge preko web sajta ne prihvataju odgovornost za bilo kakve medicinske, pravne ili finansijske događaje i rezultate u vezi sa uslugama koje se pružaju kroz APOLO web shop. Web sajt nije namenjen da se koristi za:

 • 1. Lečenje hitnog medicinskog stanja ili bolesti
 • 2. Savetovanje ili rešavanje pravnih, medicinskih ili finansijskih pitanja izvan okvira zapisanih u Politici privatnosti i Uslovima korišćenja.

U bilo kom hitnom medicinskom slučaju, treba odmah da kontaktirate broj za hitne slučajeve u vašoj zemlji.

Informacije ili savete farmaceuta na web sajtu treba da koristite kao vodič, a ne kao konačan savet, lečenje i da se usvoje bez bilo kakve konsultacije sa Vašim ličnim lekarom ili farmaceutom. Ništa što se koristi na ovom web sajtu ne može da zameni odnos lekara i pacijenta. Ovaj web sajt nije namenjen za dijagnostikovanje i lečenje bolesti, već je samo informativnog karaktera. Sve savete i/ ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko web sajta prihvatate na sopstveni rizik. Web sajt Apoteka-Apolo, niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, agenata, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta. Informacije na ovom web sajtu (uključujući ali ne ograničavajući se na farmaceuta) služe u opšte informativne svrhe i nisu zamena za profesionalni medicinski savet, evaluaciju i negu od strane vašeg lekara,farmaceuta ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Ništa na ovom web sajtu ne treba da se koristi za lečenje ili dijagnostiku medicinskog ili zdravstvenog stanja ili zameni bilo kakav odnos sa svojim lekarom, farmaceutom ili nekim drugim kvalifikovanim zdravstvenih radnikom. Zdravstvene informacije postavljene na ovaj web sajt i interaktivni odgovori (ako ih ima) nisu namenjeni i ne podrazumevaju se kao profesionalni medicinski savet. Podstičemo Vas da se konsultujete i iz drugih izvora i utvrdite tačnost informacija sadržanih u okviru ovog web portala. Posavetujte se sa vašim lekarom u vezi primene bilo kog mišljenja ili preporuke u pogledu simptoma, ili zdravstvenog stanja. Za zdravstvene probleme, uključujući i odluke o lekovima i drugim tretmanima, uvek biste trebali konsultovati svog lekara ili druge, kvalifikovane lekare. Ako imate ili sumnjate da imate zdravstveni problem ili stanje, odmah kontaktirajte lekara, farmaceuta ili druge kvalifikovane zdravstvene radnike. Ne treba nikada da zanemarite medicinski savet ili da odložite traženje pomoći od starne Vašeg lekara zbog nekih informacija koje ste pročitali na ovom web sajtu (uključujući ali ne ograničavajući se samo na farmaceuta). Nikakve lekove, dodatke u ishrani ili bilo koji tretman ne smete započeti jer ste to pročitali na našem web sajtu dok se ne posavetujete sa vašim lekarom,farmaceutom ili drugim kvalifikovanim zdravstvenim radnikom.

Sadržaj web sajta Apoteka-Apolo nije namenjen da bude zamena za profesionalni odnos lekar, farmaceut-pacijent, dijagnozu ili lečenje. Uvek tražite savet od advokata, lekara ili stručne finansijske institucije za bilo kakva pitanja koja možete imati u vezi pravnog, medicinskog ili finansijskog stanja. Nikada ne zanemarujte profesionalni pravni, medicinski ili finansijski savet zbog informacija koje ste dobili od naših profesionalnih saradnika putem sajta.

Saglasnost i promene uslova

Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta Apoteka-Apolo pročita ove Uslove kupovine. Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.

Ovi uslovi stupaju na snagu dana  01.03.2024.  godine